Proiect Prevenirea Traficului de Persoane

Scopul proiectului: Prevenirea traficului de persoane prin creșterea capacității de autoapărare  a grupurilor vulnerabile și prin creșterea gradului de conștientizare la nivelul comunității cu privire la acest fenomen

Grup țintă: elevi ai școlilor profesionale și ai colegiilor tehnice din București, mame și copii dezavantajați

Obiective:

  • Scăderea vulnerabilității în fața fenomenului de trafic de persoane prin consilierea și informarea tinerilor aflați în situație de risc asupra riscurilor, consecințelor traficului de persoane și asupra metodelor de autoprotecție.
  • Instruirea unor grupe de elevi selectați din cadrul școlilor partenere în scopul transmiterii mesajului antitrafic de persoane colegilor lor, oferirea de instrumente și cunoștințe specifice pentru a fi folosite în contexte de educație între egali.
  • Creșterea conștientizării fenomenului și diminuarea prejudecăților cu privire la statutul victimelor, la nivelul membrilor comunității.

 Activități:

  • Elaborarea materialelor de training destinate formării elevilor ca educatori între egali cu scopul diseminării către colegii lor a informațiilor cu privire la traficul de ființe umane.
  • Recrutarea și selecția viitorilor educatori între egali.
  • Susținerea de sesiuni de instruire în scopul pregătirii unor grupe de elevi ca educatori între egali în prevenirea traficului de persoane, cu sprijinul cadrelor didactice.
  • Supervizarea educatorilor între egali în susținerea de prezentări informative cu privire la traficul de persoane și metode de autoprotecție pentru colegii lor.
  • Organizarea de concursuri de creație (postere, eseuri) în școlile vocaționale având ca temă centrală traficul de ființe umane, premierea și promovarea celor mai frumoase lucrări
  • Organizarea de sesiuni de informare cu privire la fenomenul traficului de persoane destinate persoanelor în risc social crescut, părinți singuri defavorizați  și copii, integrați în programele asociației.

 Acest proiect se desfășoară cu sprijinul financiar și metodologic al Fundației Samilia- Belgia.

Please like & share:

Comentariile sunt închise.