Proiecte Actuale

Proiecte Actuale


Proiect “Curajul de a fi” – Dezvoltare Personală pentru Părinți și Copii

Proiectul își propune crearea unui cadru adecvat pentru cunoașterea de sine și autoexprimare pentru părinți și copii, urmărind dezvoltarea capacităților de autocunoaștere, responsabilizarea privind luarea unor decizii conştiente şi asumate, optimizarea abilităților de relaționare si comunicare interpersonală și ameliorarea relațiilor părinți-copii. Proiectul se adresează în mod deosebit părinților singuri, care…

Mai mult…

Prevenirea separării copilului de familie

Scopul proiectului: Creșterea calității vieţii mamei şi copilului din familia monoparentală, din punct de vedere profesional, social şi psihologic în vederea prevenirii separării  copilului de familie. Obiective: Sprijinirea copiilor aflați în situație de risc din cadrul familiilor monoparentale defavorizate din București. Dezvoltarea cunoștințelor si abilităților parentale în rândul mamelor care…

Mai mult…

Proiect Atelier de Creație –ACSIS

Scopul proiectului este asigurarea unui cadru de învățare, socializare și formare a abilităților de muncă, organizat și adaptat mamelor în dificultate socială, care își cresc singure copiii. Obiective: Sprijinirea mamelor defavorizate social în asumarea de responsabilități legate de muncă și în achiziția deprinderilor necesare pentru obținerea unui loc de muncă.…

Mai mult…