Prevenirea separării copilului de familie

Scopul proiectului:

Creșterea calității vieţii mamei şi copilului din familia monoparentală, din punct de vedere profesional, social şi psihologic în vederea prevenirii separării  copilului de familie.

Obiective:

 • Sprijinirea copiilor aflați în situație de risc din cadrul familiilor monoparentale defavorizate din București.
 • Dezvoltarea cunoștințelor si abilităților parentale în rândul mamelor care își cresc singure copiii.
 • Formarea și dezvoltarea  abilităților necesare accesării pieței muncii pentru  mame singure în risc social crescut.
 •  Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele sociale cu care se confruntă familiile monoparentale.

 Activități:

 • Evaluarea socială a familiei monoparentale, a resurselor din familia lărgită și planificarea intervenției;
 • Consiliere socială individuală/ familială:  informarea mamelor în vederea identificării nevoilor copiilor; consolidarea abilităților și cunoștințelor acestora privind îngrijirea și educarea copilului; consiliere pentru depășirea unor situații de dificultate (divorț, pierderea locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, etc.) care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a copiilor de mediul lor familial;
 • Consiliere de grup: grupuri de sprijin și educație parentală, organizate lunar, abordând teme de interes în creșterea și dezvoltarea copilului, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor si abilităților parentale;
 • Consiliere socială şi informare cu privire la drepturile şi beneficiile de asistenţă socială, sprijin și acompaniere în vederea accesării acestora;
 • Asistență și suport în vederea integrării/ reintegrării socio-profesionale: sprijin în  urmarea unor cursuri de calificare/ reluare cursuri școlare,  susținere în vederea obținerii și menținerii unui loc de muncă;
 • Educație pentru sănătate și facilitarea accesului la servicii de sănătate (înscrierea la un medic de familie, plata unor investigații/ tratamente neacoperite de contractul cu CNAS,altele);
 • Sprijin pentru înscrierea și menținerea copiilor în programe de educație si îngrijire/ școală, sesiuni informative pentru parinți având ca scop responsabilizarea acestora cu privire la importanța școlarizării propriilor copii și oferirea de instrumente și îndrumare în procesul de educație al copiilor;
 • Sprijin material/ financiar pentru familie(rechizite, produse alimentare și igienice, îmbrăcăminte, sprijin financiar individualizat pentru acoperirea unor costuri pentru: chirie, creșă/ grădiniță/ afterschool, cursuri calificare), pe o perioadă limitată de timp, în vederea depășirii situației de dificultate.
Please like & share:

Comentariile sunt închise.