Politica de Confidențialitate

INFORMAȚII PRIVIND POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Asociația pentru O Comunitate Solidară și Intervenție Socială – ACSIS consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în organizație. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității. Prin urmare, procesăm datele dvs. exclusiv pe baza reglementărilor legale: REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE Regulamentul general privind protecţia datelor. Această politică de confidențialitate este aplicată în toate proiectele asociației ACSIS.

Principii de protecție a datelor

Asociația ACSISnu furnizează, nu vinde și nu oferă datele susținătorilor către părți terțe, Asociația nu împărtășește informații personale, incluzând adrese de email, numere de telefon, adrese poștale sau orice alte informații ale donatorilor, cu excepția menținerii listelor noastre actualizate și securizate prin parolă pe serverul nostru de email. Asociația va permite ocazional unei terțe părți  să proceseze donațiile online, însă asociația nu oferă acestor procesatori nicio informație, cu excepția cazului în care donatorul oferă în mod voluntar aceste informații direct serviciului de procesare plăți online. 

Drepturile dumneavoastră

Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date sunt:

  • dreptul la informare și acces;
  • dreptul de intervenție asupra datelor;
  • dreptul la rectificare;
  • dreptul la ștergerea datelor;
  • dreptul la restricționarea prelucrării;
  • dreptul la portabilitatea datelor;
  • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la acsis@acsis.ro.

De asemenea puteți transmite/ depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile de mai jos:

Adresa: București, Calea Moșilor nr 215 Bl 21 Sc. B Ap.37 Sector 2. Tel. 021 211 3094.

Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care o primim în termenele legale.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Nume și fotografii

Confidențialitatea beneficiarilor noștri este importantă pentru noi, de aceea nu folosim numele lor real. Fotografiile care prezintă persoane individuale sunt publicate numai cu acordul explicit al persoanei.

Cookies

Site-ul nostru utilizează cookies, este vorba despre mici fragmente de date stocate în fișiere text care sunt stocate pe computer sau pe alt dispozitiv atunci când site-urile sunt încărcate într-un browser.  

Folosim cookies pentru a face prezentarea noastră mai prietenoasă. Unele cookies rămân salvate pe computer până le stergeți dumneavoastră.  Acestea dau posibilitatea recunoașterii programului de navigare la următoarea interogare a paginii. În partea de jos a paginii apare o bară care conține opțiunea “Sunt de acord”. Prin alegerea acestei opțiuni, utilizatorii sunt de acord cu utilizarea și salvarea cookies în browserul lor.

Securitate

Asociația ACSIS ia toate măsurile tehnice rezonabile pentru transmiterea și păstrarea datelor personale în condiții de deplină securitate și confidențialitate.În momentul în care descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile utilizatorilor noștri, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale în termen de 72 de ore.

Perioada de păstrare a datelor

În cazul donațiilor sunt păstrate datele relevante (nume, informații bancare, valoarea donației) până la încheierea datei legale (maxim 10 ani). Pentru trimiterea de materiale informative (email) sunt păstrate datele relevante (nume, adresa email) până la o notificare ulterioară, pentru a putea furniza în mod regulat informațiile solicitate. În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația în vigoare, ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus și la retragerea consimțământului sau pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați Asociația la adresa de e-mail: acsis@acsis.ro.

Comentariile sunt închise.