Misiune, Viziune, Valori

Misiune, Viziune, Valori ACSIS

Viziunea noastră, către care tindem în mod activ începând cu anul 2004, este a unei societăţi care funcţionează ca un organism viu, format din diverse comunităţi, fiecare cu contribuţia ei specifică la viaţa socială; comunităţi care acţionează solidar, educativ şi preventiv pentru fiecare dintre membrii lor.

Misiunea noastră este dezvoltarea durabilă a familiei şi a comunităţii, prin educaţie şi intervenţie specializată pentru prevenţia unor fenomene sociale nocive precum: abandonul maternal, traficul de persoane sau abandonul şcolar. Realizăm aceasta prin dezvoltarea de programe vizând educaţia pentru o viaţă sănătoasă, asistenţa psihosocială, incluziunea socială şi profesională a persoanelor vulnerabile.

Valorile noastre: solidaritate, responsabilitate, educația continuă, unicitate.

Credem profund în solidaritate, pe care o transpunem în toate proiectele noastre prin includerea activităţilor pro – conştientizare, pro – prevenţie şi pro – acţiune faţă de situaţii de vulnerabilitate a membrilor comunităţii şi prin creşterea coeziunii sociale, ca o consecinţă a acestor activităţi sinergice.

homepage-Misiune-viziune2-Preţuim şi manifestăm în proiectele noastre responsabilitatea: a noastră, ca organizaţie, faţă de rezultatele proiectelor şi intervenţiilor noastre, a comunităţilor faţă de membrii vulnerabili, cât şi a părinţilor faţă de copiii lor.

Credem în educaţia continuă; prin educaţia formală sau non – formală, în copilărie sau la vârsta adultă, o comunitate creşte autonomia membrilor ei, dar şi posibilitatea lor de a contribui ulterior la dezvoltarea socială.

Şi nu în ultimul rând, credem în unicitate; intervenim prin activităţi adaptate comunităţilor şi persoanelor, lăsând la o parte preconcepţiile. A crede în unicitatea individului şi a comunităţii ne face flexibili şi uşor adaptabili ca organizaţie.