Servicii integrate de prevenire a separării sau abandonului copilului din familia monoparentală defavorizată

Abandonul copilului este o problemă socială, nu una personală sau familială. Această afirmaţie este susţinută de studii economico-demografice, care arată că există ţări mult mai sărace decât România, unde abandonul este practic inexistent. Deci, sărăcia nu este singura cauză a procesului de abandonare a copilului, ci ne confruntăm mai degrabă cu o „cultură a abandonului”, un cumul de factori precum: marginalizarea, blamul, excluderea, părăsirea, ostracizarea, violenţa, violul, abuzul, separarea, minimalizarea mamei şi copilului. 4 copii sunt abandonaţi zilnic în România, iar acest fenomen se transmite în cele mai multe cazuri mai departe, din generaţie în generaţie, şi cuprinde nu numai mediile sărace sau marginale, ci, ca orice violenţă, poate afecta orice tip de familie.

Care este scopul proiectului?

Prin acest proiect ţintim să creştem calitatea vieţii mamei şi copilului din familia monoparentală, din punct de vedere profesional, social, şi psihologic la un nivel suficient pentru a preveni separarea copilului de familie sau abandonul acestuia.

Care este problema? Care sunt nevoile identificate?

Problemele sunt multiple, intricate şi extinse pe plan material, profesional, social şi psihologic, iar nevoile depind foarte mult de factori variabili, de la familie la familie.

Cui ne adresăm?

Grupul nostru ţinta este în general constituit din mame singure defavorizate, fără a exclude taţii singuri, dimpotrivă. Mamele pot avea un copil sau mai mulţi, în situaţii de viaţă foarte complicate, în care sunt implicate traume fizice şi sufleteşti, boli acute sau cronice ale mamei şi copilului, lipsa spaţiului locativ, a resurselor financiare, nivel educaţional scăzut, resurse emoţionale epuizate, lipsa sprijinului din partea familiei.

Ce ne propunem să facem?

Să sprijinim copiii aflaţi în situaţie de risc din cadrul familiilor monoparentale defavorizate din Bucureşti;
Să sprijinim mamele singure să se dezvolte social şi profesional, prin formarea abilităţilor necesare accesării pieţei muncii precum şi formarea/dezvoltarea de abilităţi profesionale.
Să sensibilizăm comunitatea cu privire la problemele sociale cu care se confruntă familiile monoparentale defavorizate

Ce facem pentru a ne îndeplini obiectivele?

  • Susţinem dezvoltarea de competenţe parentale prin: consiliere şi activităţi de grup;
  • Evaluăm resursele familiale şi consiliem familia extinsă;
  • Sprijinim mama pentru înscrierea copiilor în programe de educaţie şi îngrijire;
  • Oferim consiliere psihologică în vederea consolidării relaţiei de ataşament mamă-copil;
  • Oferim evaluare vocaţională şi orientare profesională pentru mamă;
  • Susţinem formarea abilităţilor de accesare a posturilor pe piaţa muncii şi de menţinere a unui loc de muncă, susţinem în vederea angajării;
  • Susţinem achiziţionarea de abilităţi noi şi scăderea stressului prin activităţi de ergoterapie.

Ce mai facem pe lângă toate acestea?

Ne propunem să comunicăm comunităţilor efectele sociale dezastruoase pe termen lung ale abandonului copiilor şi să contribuim la prevenirea lui în mod activ prin toate comunicările, participările şi prezentările la care luăm parte.

Please like & share:

Comentariile sunt închise.