Sa depasim Criza prin Invatare, Munca, Joaca! – Servicii integrate de prevenire a separarii sau abandonului copilului din familii monoparentale defavorizate

In perioada 1 septembrie 2010 – 28 februarie 2012, Asociatia pentru o Comunitate Solidara si Interventie Sociala – ACSIS deruleaza in Bucuresti proiectul “Sa depasim Criza prin Invatare, Munca, Joaca! – Servicii integrate de prevenire a separarii sau abandonului copilului din familii monoparentale defavorizate”, finantat de Fundatia Soros Romania prin intermediul programului Fondul de Urgenta, si cofinantat de catre Asociatia Medor Elvetia si Fundatia United Way Romania.

Proiectul are ca scop imbunatatirea calitatii vietii mamei si copilului din familia monoparentala, din punct de vedere profesional, social, si psihologic in vederea prevenirii separarii copilului de familie sau a abandonului acestuia. Proiectul isi propune sa previna si sa solutioneze acutizarea problemelor financiare, profesionale, sociale si psihologice ale familiei monoparentale in contextul social si economic actual, influentat de efectele crizei, prin incluziunea socio-profesionala a tinerelor mame si sustinerea de activitati care raspund nevoilor de educatie si socializare ale acestora si ale copiilor lor.

Obiectivele proiectului sunt:
1. Sprijinirea copiilor aflati in situatie de risc din cadrul a 50 de familii monoparentale defavorizate din Bucuresti 2.Incluziunea sociala a unui numar de 50 de tinere mame singure, prin formarea/dezvoltarea abilitatilor necesare accesarii pietei muncii precum si formarea/dezvoltarea de abilitati profesionale 3.Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele sociale cu care se confrunta familiile monoparentale formate din mama-copil/copii in vederea sporirii si imbunatatirii interventiilor serviciilor sociale de la
nivelul public si privat.

Indeplinirea obiectivelor propuse se va realiza prin activitati precum: dezvoltarea de competente parentale prin consiliere si activitati de grup, cartografierea resurselor familiale si consilierea familiei extinse, sprijin pentru inscrierea copiilor in programe de educatie si ingrijire, evaluare vocationala si orientare profesionala, formarea abilitatilor de accesare a ofertelor pe piata muncii si de mentinere a unui loc de munca, sustinerea in vederea angajarii, activitati de ergoterapie.

Despre Asociatia pentru o Comunitate Solidara si Interventie Sociala – ACSIS

Asociatia pentru o Comunitate Solidara si Interventie Sociala – ACSIS este o organizatie nonprofit infiintata in anul 2004 a carei misiune este mentinerea copiilor in familii prin oferirea de servicii psiho-sociale parintilor si viitorilor parinti aflati in dificultate.

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.