Prevenirea separării copilului de familie

Scopul proiectului: Creșterea calității vieţii mamei şi copilului din familia monoparentală, din punct de vedere profesional, social şi psihologic în vederea prevenirii separării  copilului de familie. Obiective: Sprijinirea copiilor aflați în situație de risc din cadrul familiilor monoparentale defavorizate din București. Dezvoltarea cunoștințelor si abilităților parentale în rândul mamelor care…

Mai mult…

Proiect Atelier de Creație –ACSIS

Scopul proiectului este asigurarea unui cadru de învățare, socializare și formare a abilităților de muncă, organizat și adaptat mamelor în dificultate socială, care își cresc singure copiii. Obiective: Sprijinirea mamelor defavorizate social în asumarea de responsabilități legate de muncă și în achiziția deprinderilor necesare pentru obținerea unui loc de muncă.…

Mai mult…

Proiect Prevenirea Traficului de Persoane

Scopul proiectului: Prevenirea traficului de persoane prin creșterea capacității de autoapărare  a grupurilor vulnerabile și prin creșterea gradului de conștientizare la nivelul comunității cu privire la acest fenomen Grup țintă: elevi ai școlilor profesionale și ai colegiilor tehnice din București, mame și copii dezavantajați Obiective: Scăderea vulnerabilității în fața fenomenului…

Mai mult…