Atelier de Creaţie pentru Incluziunea Socială a Familiilor Monoparentale în Risc Social

descriere interior atelierAm iniţiat în 2008 “Atelierul de creaţie” cu obiectivul de a deveni o întreprindere socială autosustenabila care să ofere locuri de muncă pentru mame singure dezavantajate şi venituri pentru susţinerea activităţilor sociale. Întreprinderea vine în întâmpinarea mai multor nevoi sociale prin: abilitarea mamelor singure dezavantajate, oferirea unor condiţii de lucru adecvate cu nevoile lor, formarea responsabilităţii faţă de muncă, a unor abilităţi transferabile în alte domenii de activitate profesională, creşterea stimei de sine, dobândirea unor competenţe atât sociale cât şi profesionale necesare integrării în piaţa muncii. În timp, proiectul a evoluat şi ca activităţi şi ca obiective, incluzând, pentru viitor, activităţi educative şi de îngrijire pentru copii şi produse ecologice, care să contribuie la protecţia mediului pe termen lung.

Care este scopul proiectului?

Oferim mamelor în situaţii de risc un mediu profesional în care să câştige încredere, să se simtă responsabile în mod real faţă de ceea ce fac (deoarece produsele realizate în întreprindere se vând) şi nu în ultimul rând, să înveţe cum se face (cu specificul de confecţionare de jucării textile ). Prin acest proces mamele obţin abilităţi pe care pot le aplică ulterior în alte posturi pe piaţa muncii, aceasta fiind ceea ce ne propunem: autonomia financiară şi, implicit, câştigarea resurselor necesare familiei pentru a preveni abandonul copilului. În cursul acestui proces de dezvoltare profesională, oferim sprijinul psihologic, educativ, social şi de relaţionare cu diferite instituţii şi angajatorii, pentru a facilita integrarea socio-profesională.

Cui ne adresăm?

Proiectul se adresează familiilor monoparentale în situaţii de risc: mame şi copiii acestora pe care îi cresc singure, mame cu nivel scăzut de şcolarizare, mame care nu au un loc de muncă, implicit venituri din muncă, mame care au un copil sau mai mulţi în întreţinere, mame care au dificultăţi de întreţinere a copiilor, care nu beneficiază de suportul material al taţilor copiilor, mame şomere, familii monoparentale care nu au o reţea de socializare, familii monoparentale afectate de violenţă, traume psihologice, în risc de trafic de persoane.
Pentru familiile în care mama este singurul susţinător al familiei, un venit care asigură hrana şi locuinţa, face diferenţa între prezenţa zilnică a mamei şi abandonul într-o instituţie; prevenind astfel traume mult mai grave, mult mai distructive pe termen lung faţă de cele suportate deja de copil.

Ce ne propunem să facem?

În primul rând, ne propunem să învăţăm mamele „să pescuiască”, pentru ca apoi să le dăm „o undiţă”. De-a lungul a mai multor luni, le arătăm în cadrul atelierului, ce înseamnă „a munci”, a fi responsabil faţă de rezultatele muncii tale, a avea satisfacţia unei munci bine făcute. Ne propunem să le oferim o meserie şi le transmitem, pas cu pas, modul în care pot ajunge la locul de muncă potrivit pentru a exercita această meserie. De asemenea, atelierul în sine oferă un loc de muncă pe o perioadă limitată, unui număr de mame.

Ce facem pentru a ne îndeplini obiectivele?

  • Învăţăm mamele să coasă, să croiască, să confecţioneze jucării textile, cu sprijinul unui instructor de croitorie;
  • Realizăm obiecte diverse: obiecte promoţionale pentru corporaţii, instrumente pentru profesionişti (psihologi, logopezi, pedagogi, educatori), jucării textile (păpuşi, marionete pentru mâna, marionete pentru deget etc.), felicitări, mărţişoare; ne propunem ca pe viitor să realizăm jucării educative pentru bebeluşi din materiale certificate organice (bumbac, cânepă, mătase) şi alte obiecte la cerere;
  • Promovăm şi vindem obiectele realizate de către mame, la sediu şi prin magazinul nostru online;
  • Ne diversificăm permanent, vezi produsele noastre aici;
  • Participăm la târguri, expoziţii, evenimente în cadrul cărora valorificăm produsele întreprinderii;
  • Organizăm spectacole de teatru interactiv –pentru copii în şcoli şi grădiniţe, pentru copiii angajaţilor din companii cu ocazia diferitelor evenimente (1 Iunie, Crăciun, etc.);
  • Veniturile atrase sunt folosite pentru acoperirea costurilor întreprinderii, precum şi pentru sprijinirea beneficiarilor asociaţiei;
  • Oferim servicii individualizate: consiliere socială, informare/educare pentru însuşirea de comportamente şi practici sănătoase de îngrijire a copilului, informare cu privire la drepturile legale, sprijin în integrarea copiilor în programe de educaţie şi îngrijire,  medierea relaţiei cu familia extinsă, sprijin pentru integrarea profesională (instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, îndrumare către locurile de muncă vacanţe, informaţii despre legislaţia muncii, compunerea unui CV, prezentarea la un interviu, susţinerea în procesul integrării profesionale postangajare).

Asigurăm locuri de muncă pentru o parte dintre mamele care învaţă în atelier.

Fii alături de noi în acest proiect!

Please like & share:

Comentariile sunt închise.