Acces la educaţie și sănătate pentru copii şi tineri defavorizaţi

proiect acces la educatieAccesul la educaţie și sănătate pentru copii și tineri proveniți  din familii defavorizate este o valoare a Asociaţiei noastre în care credem cu tărie. De-a lungul a 10 ani de existenţă, am văzut în nenumărate cazuri diferenţa pe care o face educaţia adecvată, experienţială şi pragmatică, în viaţa părintelui şi a copilului său, precum şi a adolescenţilor, mai ales a celor provenind din medii vulnerabile. De aceea ne-am propus să punem aceste concluzii în acţiune şi să dezvoltăm un proiect care să schimbe vieţi, de data aceasta pentru copiii din familii cu resurse restrânse.
Ţintim prin acest proiect să creştem accesul la educaţie și sănătate pentru copii şi tineri proveniţi din familii defavorizate; acest scop se înrădăcinează într-o realitate dificilă, a unor familii cu nivel educaţional şi material precar, fără motivaţia şi mijloace de sprijin în educaţia şcolară a copiilor lor.

Ce urmărim prin acest proiect?

Constatând că în multe cazuri, aceste realităţi care au drept consecinţă aproape inevitabilă, abandonul şcolar foarte timpuriu, şcolarizarea deficitară în raport cu cerinţele pieţei muncii şi/sau analfabetismul, urmărim să:

Creșterea calității vieții prin facilitarea accesului copiilor, tinerilor și familiilor acestora la servicii medicale de baza și programe de prevenție pentru menținerea unei bune stări de sănătate;

Creştem frecvenţa şcolară a copiilor proveniţi din aceste familii;

Îmbunătăţim rezultatele şcolare ale copiilor proveniţi din familii defavorizate;

Creştem gradul de conştientizare în rândul părinţilor a importanţei educaţiei copiilor lor;

Dezvoltăm abilităţile de lucru ale cadrelor didactice cu copiii aflaţi în situaţie de vulnerabilitate;

Creştem gradul de conştientizare şi implicare a comunităţii cu privire la abandonul şcolar în rândul copiilor proveniţi din familii dezavantajate;

Care este problema? Care sunt nevoile identificate?

Problema este reprezentată de abandonul şcolar determinat de factori ca: lipsa resurselor financiare şi materiale ale părinţilor, importanţa scăzută acordată educaţiei copiilor şi susţinerii lor în urmarea cursurilor şcolare.
Grupul ţintă al proiectului este eterogen, implicând atât copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc, cât şi părinţii, profesori şi voluntari. Urmărim ca prin eterogenitatea factorilor de influenţa asupra copiilor şi tinerilor să obţinem un efect sinergic al activităţilor, să oferim exemple demne de urmat, să le mobilizăm entuziasmul în direcţii pozitive pe termen lung (satisfacţii şcolare, reuşite profesionale, succes şcolar).

Cum intervenim?

Activităţi educaţionale şi recreative cu copiii:

 • Sprijinim copiii în realizarea temelor;
 • Sesiuni de educație pentru sănătate pe teme precum: igienă corporală, igienă dentară
 • Susţinem formarea şi dezvoltarea deprinderilor de scris, citit şi calcul aritmetic preponderent prin jocuri didactice şi exerciţii practic-aplicative;
 • Încurajăm formarea şi dezvoltarea deprinderilor de muncă/studiu independent;
 • Acordăm suport în dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală şi socială;
 • Susţinem o educaţie prin metode diverse, formale şi informale (vizite la muzee, ieşiri la teatru, film, etc.);
 • Asigurăm rechizite şcolare şi sprijin material pentru copiii cuprinşi în proiect.

Activităţi cu părinţii elevilor incluşi în proiect:

 • Oferim suport părinţilor pentru a-şi întocmi actele de identitate, certificatele de naştere ale copiilor şi pentru a accesa beneficiile sociale legale;
 • Consiliere pentru sănătate pentru accessarea serviciilor medicale de bază
 • Restructurăm convingerile şi atitudinile negative faţă de şcoală ale părinţilor;
 • Responsabilizăm părinţii cu privire la importanţa şcolarizării copiilor;
 • Oferim consiliere individuală părinţilor în scopul abilitării acestora în educarea copiilor;
 • Organizăm sesiuni lunare pentru părinţi, unde sunt discutate aspecte ale progresului copiilor la şcoală, importanţa educaţiei, a motivaţiei şi oferim instrumente şi îndrumare în procesul de educaţie al propriilor copii.

Activităţi cu cadrele didactice

 • Organizăm sesiuni informative pentru cadre didactice, în care sunt abordate aspecte practice legate de lucrul  cu copiii aflaţi în situaţie de vulnerabilitate, rolulcadrelor didactice în procesul de prevenire a abandonului şcolar
 • Menţinem legătura cu şcolile frecventate de copiii din program pentru monitorizarea situaţiei şcolare a acestora.

Fii alături de noi în acest proiect!

Please like & share:

Comentariile sunt închise.