Prevenirea Traficului de Persoane

HOMEPAGE BANDA FOTO 3 PROIECT TRAFIC„Informaţia este putere, ignoranţa te face vulnerabil”
Fiind conştienţi, ca o consecinţă a îndelungatei noastre experienţe cu mame din grupuri vulnerabile, de influentabilitatea tinerilor din anumite medii marginale, am demarat,în anul 2010 proiectul „Prevenirea traficului de persoane”, în spiritul ACSIS; susţinem cu argumente ştiinţifice că prevenţia este un proces mult mai eficient, din toate punctele de vedere, în raport cu consecinţele traficării persoanei.

Ce ne propunem?

Să creştem puterea de apărare a elevilor şi tinerilor din grupuri vulnerabile în faţa fenomenului traficului de fiinţe umane. Puterea de apărare a tinerilor în faţă atacului şi manipulării realizate de traficant, decurge atât din informarea foarte concretă referitoare la drepturi şi îndatoriri, contracte şi deplasări, manipulare şi sechestrare, cât şi din siguranţa şi încrederea plasate către persoane de referinţă care demonstrează comportamente sigure şi demne de urmat.

Care este problema? Care sunt nevoile identificate?

Problema este reprezentată de traficul de fiinţe umane, iar nevoile tinerilor se referă atât la informaţie, cât şi la conştientizarea valorilor şi atitudinilor care pot favoriza traficul.
Grupul ţintă al proiectului este format din tineri în situaţie de  risc pentru trafic (elevi ai şcolilor vocaţionale, tineri din familii sărace şi/sau disfuncţionale, tinere mame singure), precum şi profesioniştii care intră în contact cu aceştia şi/ sau cu familiile acestora.

De unde ştim că aceşti tineri se află în situaţii de risc?

Răspunsul este simplu: din realitate. Experienţa ne arată că traficanţii îşi identifică foarte corect victimele, aparţinând la rândul lor acestor medii marginale. Traficantul poate fi membru al familiei respective, vecinul de bloc sau prietenul. El poate fi recunoscut şi contraatacat în momentul în care începe să-şi desfăşoare plasa de promisiuni, manipulare şi minciuni.
Concret, ne-am propus ca obiective, să creştem capacitatea de apărare şi să scădem vulnerabilitatea tinerilor prin consiliere şi informare de grup şi one-to-one, prin formarea şi motivarea cadrelor didactice în vederea consilierii tinerilor în risc cu privire la modalităţile de autoapărare în faţă traficului de fiinţe umane, prin creşterea gradului de conştientizare a comunităţii referitoare larealitatea şi consecinţele traficului de persoane prin implementarea unei campanii de prevenire a fenomenului.

Cum realizăm toate aceste obiective?

  • Organizăm evenimente educaţionale pentru tineri, având ca scop informarea şi consilierea în legătură cu fenomenul traficului de persoane, riscurile şi consecinţele acestui fenomen, drepturile omului, posibilităţile legale de muncă în ţară şi străinătate;
  • Organizăm evenimente educaţionale pentru profesioniştii care vin în contact cu tineri în situaţie de risc şi/sau cu familiile acestora;
  • Organizăm concursuri de creaţie (postere, eseuri) în şcolile vocaţionale având ca temă centrală traficul de fiinţe umane, premiem şi promovăm cele mai frumoase lucrări;
  • Organizăm workshop-uri cu privire la traficul de persoane şi la metodele de prevenire, la care participă profesorii din şcolile vocaţionale selectate (diriginţi, psihologi şcolari, în scopul asigurării formării şi informării lor cu privire la prevenţia activă şi fenomenul traficului de persoane);
  • Realizăm campanii de prevenire a traficului de persoane în vederea creşterii conştientizării fenomenului şi a diminuării prejudecăţilor legate de statutul victimei.

Prin toate aceste activităţi încurajăm comunitatea din jurul şcolilor şi a persoanelor vulnerabile să se implice în demontarea eforturilor traficanţilor.

Este mult mai uşor să previi decât să vindeci trauma!

Acest proiect se desfasoara cu sprijinul financiar, metodologic si expertiza Fundatiei Samilia- Belgia.

Fii alături de noi în acest proiect!

Please like & share:

Comments are closed